หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนา "รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน"

พม. ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนา "รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน"