หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 ย้ำเด็กต้องมีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง และหลีกเลี่ยงอบายมุข ตามคำขวัญนายกรัฐมนตรี

พม. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 ย้ำเด็กต้องมีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง และหลีกเลี่ยงอบายมุข ตามคำขวัญนายกรัฐมนตรี