หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. สนับสนุนสตรีเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง หวังช่วยนำพาสู่สังคมเข้มแข็งและมีคุณธรรม

พม. สนับสนุนสตรีเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง หวังช่วยนำพาสู่สังคมเข้มแข็งและมีคุณธรรม