หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาเพื่อแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี

พม. จัดสัมมนาเพื่อแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี