หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ย้ำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ต้องยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก ไม่เลือกปฏิบัติ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พม. ย้ำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ต้องยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก ไม่เลือกปฏิบัติ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย