หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > นายกรัฐมนตรีประทับใจนโยบายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ย้ำรัฐมนตรีทุกกระทรวงร่วมขับเคลื่อน พร้อมสนับสนุนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

นายกรัฐมนตรีประทับใจนโยบายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ย้ำรัฐมนตรีทุกกระทรวงร่วมขับเคลื่อน พร้อมสนับสนุนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม