หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดเวทีพัฒนายุทธศาสตร์สังคมแห่งชาติ ปฏิรูปสังคมไทยมุ่งสู่สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

พม. จัดเวทีพัฒนายุทธศาสตร์สังคมแห่งชาติ ปฏิรูปสังคมไทยมุ่งสู่สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน