หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

พม. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน