หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิด 3 ยุทธศาสตร์ 4 นโยบายเร่งด่วน ปูทางสู่สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

พม. เปิด 3 ยุทธศาสตร์ 4 นโยบายเร่งด่วน ปูทางสู่สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน