หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งวางแผนฟื้นฟู พัฒนาหลังอุทกภัยใหญ่ ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนเป็นสำคัญ

พม. เร่งวางแผนฟื้นฟู พัฒนาหลังอุทกภัยใหญ่ ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนเป็นสำคัญ