หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุม เรื่อง การให้และอาสาสมัครในสังคมไทย เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2549

พม. จัดประชุม เรื่อง การให้และอาสาสมัครในสังคมไทย เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2549