หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > กำหนดการเวทีสาธารณะ "รูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว"

กำหนดการเวทีสาธารณะ "รูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว"