หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > กำหนดการงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2549 (21 ต.ค.49)

กำหนดการงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2549 (21 ต.ค.49)

กำหนดการงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2549 (21 ต.ค.49)