หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ปี’50 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ปี’50 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา