หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาโครงการวิจัย การนิยามสังคมปลอดภัยในบริบทสังคมไทย สู่การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. จัดสัมมนาโครงการวิจัย การนิยามสังคมปลอดภัยในบริบทสังคมไทย สู่การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์