หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์