หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาเครือข่ายด้านงานคนพิการ ในประเทศกำลังพัฒนาภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา

พม. จัดสัมมนาเครือข่ายด้านงานคนพิการ ในประเทศกำลังพัฒนาภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา