หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2549

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2549