หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครั้งแรก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2549

พม. จัดการประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครั้งแรก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2549