หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขยายบริการสู่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มอีก 4 แห่ง

พม. เปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขยายบริการสู่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มอีก 4 แห่ง