หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ชายแดน ไทย - ลาว เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

พม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ชายแดน ไทย - ลาว เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์