หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. น้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาเยาวชน

พม. น้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาเยาวชน