หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนอาเซียนในงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

พม. จัดการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนอาเซียนในงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา