หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554

พม. ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554