หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกัน

พม. จัดสัมมนาวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกัน