หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการอบรมหลักสูตร "ธรรมะในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร"

พม. จัดการอบรมหลักสูตร "ธรรมะในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร"