หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2549

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2549