หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย (พ.ศ.2550 - 2554)

พม. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย (พ.ศ.2550 - 2554)