หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. UNDP และมูลนิธิผู้หญิงเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งคําขวัญรณรงค์ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมือง เข้าประกวดชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

พม. UNDP และมูลนิธิผู้หญิงเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งคําขวัญรณรงค์ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมือง เข้าประกวดชิงเงินรางวัล 100,000 บาท