หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง กรณีการป้องกันผู้หญิงและเด็กเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง กรณีการป้องกันผู้หญิงและเด็กเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์