หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนา “ข้าราชการกับการพัฒนาระบบราชการ” หวังผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศของประเทศ

พม. จัดสัมมนา “ข้าราชการกับการพัฒนาระบบราชการ” หวังผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศของประเทศ