หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเตรียมการด้านสารัตถะและกำหนดท่าทีของประเทศไทย ในการประชุมเอเปคด้านสตรี และการประชุมอาเซียนด้านสตรี ปี 2549

พม. จัดประชุมเตรียมการด้านสารัตถะและกำหนดท่าทีของประเทศไทย ในการประชุมเอเปคด้านสตรี และการประชุมอาเซียนด้านสตรี ปี 2549