หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาแนวทางดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พม. จัดสัมมนาแนวทางดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546