หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับ 4 องค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ จัดสัมมนาการเสริมพลังและสร้างเครือข่ายครอบครัวไทย

พม. ร่วมกับ 4 องค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ จัดสัมมนาการเสริมพลังและสร้างเครือข่ายครอบครัวไทย