หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท แห่งใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท แห่งใหม่