หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ