หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือกระทรวงศึกษาธิการ เร่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

พม. จับมือกระทรวงศึกษาธิการ เร่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม