หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบรายงานเพื่อการแจ้งเตือนภัยทางสังคม

พม. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบรายงานเพื่อการแจ้งเตือนภัยทางสังคม