หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ย้ำการแก้ไขปัญหาธุรกิจขอทาน ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน

พม. ย้ำการแก้ไขปัญหาธุรกิจขอทาน ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน