หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมระดับจังหวัด”

พม. จัดสัมมนาเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมระดับจังหวัด”