หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

พม. จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย