หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมนำแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม

พม. เตรียมนำแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม