หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มพึ่งตนเองของคนพิการ

พม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มพึ่งตนเองของคนพิการ