หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ก.ส.ค. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้คนทำงานลาไปเป็นอาสาสมัครโดยไม่ถือเป็นวันลา และสนับสนุนโครงการสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการสังคมภาคประชาสังคมเป็นโครงการนำร่อง

ก.ส.ค. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้คนทำงานลาไปเป็นอาสาสมัครโดยไม่ถือเป็นวันลา และสนับสนุนโครงการสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการสังคมภาคประชาสังคมเป็นโครงการนำร่อง