หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดแถลงข่าวโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 5 ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

พม. จัดแถลงข่าวโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 5 ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี