หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ส่งผู้บริหาร และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและโคลนถล่ม ภาคเหนือ

พม. ส่งผู้บริหาร และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและโคลนถล่ม ภาคเหนือ