หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. พร้อมส่งเสริมภาคธุรกิจร่วมลงทุนพัฒนาเด็ก เยาวชนไทยเก่ง ดี มีสุข คิดเป็น และอยู่เป็น

พม. พร้อมส่งเสริมภาคธุรกิจร่วมลงทุนพัฒนาเด็ก เยาวชนไทยเก่ง ดี มีสุข คิดเป็น และอยู่เป็น