หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน จัดค่ายพักแรมเด็กและเยาวชน โครงการสร้างสายใยรัก พิทักษ์เด็ก

พม. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน จัดค่ายพักแรมเด็กและเยาวชน โครงการสร้างสายใยรัก พิทักษ์เด็ก