หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับ USAID, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, UNODC และองค์กร Vital Voices Global Partnership. จัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาสังคมและภาครัฐ ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พม. ร่วมกับ USAID, กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, UNODC และองค์กร Vital Voices Global Partnership. จัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาสังคมและภาครัฐ ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง