หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รองรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

พม. ตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รองรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546